Leiderschap ontwikkeling

Veranderen gaat niet vanzelf. Een mens is een gewoontedier. 

Vanzelf blijft het op de automatische piloot vasthouden aan vaste patronen. Om deze vaste patronen te doorbreken is externe professionele hulp soms nodig.

Leiderschapsprogramma’s helpen om het gewenste leiderschap in een organisatie te versterken. Bijvoorbeeld ter ondersteuning van een nieuwe visie, als onderdeel van een cultuurverandering of omdat de medewerkers daarom vragen. Hoe dan ook, of het nu gaat om dienend leiderschap, situationeel leiderschap of andere vormen van effectief leiderschap, een succesvolle uitvoering van het leiderschapsprogramma vraagt om een gedegen aanpak en een aantal voorwaarden. De directie en/of management team zal het leidend voorwerp dienen te zijn als grote voorbeeld van het gewenste leiderschap in de organisatie (leading-by-example). Het middelmanagement en de teamleiders zullen de gewenste leiderschaps-vaardigheden moeten omarmen, willen ontwikkelen en enthousiast gaan toepassen. Het resultaat zal zichtbaar moeten zijn voor de medewerkers en zichtbaar moeten zijn in de bedrijfsresultaten.

Een leiderschapsprogramma wordt uitgevoerd aan de hand van 4 stappen:

Ambitie en knelpunten analyse
 • Welke leiderschapsstijl is gewenst en waarom
 • Wat zijn de huidige voorkeursstijlen en waarom
 • Welke vragen en bedenkingen zijn er over de gewenste leiderschap ontwikkeling
Visie op leiderschap en strategie ontwikkelen
 • Hoe werkt leiderschap ontwikkeling in een organisatie
 • Hoe verbeeld ik het gewenste leiderschap in mijn organisatie
 • Hoe geef ik het goede voorbeeld en zorg ik voor zelfreflectie
Leiderschapsontwikkeling
 • Wat maakt veranderen zo moeilijk en hoe werken emoties en sfeer
 • Hoe stel ik verwachtingen en bewaak ik mijn grenzen
 • Hoe communiceer ik, motiveer ik en geef ik feedback
 • Hoe doorbreek ik effectief ongewenst gedrag
 • Hoe start en leid ik mijn innerlijke verandering
Medewerkers engagement en bedrijfsresultaat
 • Hoe maak ik mijn leiderschap ontwikkeling zichtbaar
 • Hoe betrek ik anderen bij mijn ontwikkeling
 • Hoe creëer ik betere bedrijfsresultaten


Leiderschapsprogramma’s zijn intensief en op locatie zodat het geleerde direct in de praktijk kan worden gebracht. Er wordt afgewisseld tussen teamworkshops, persoonlijke coaching en meelopen op jouw werkvloer. Inzichten en technieken worden op een oprechte, serieuze en soms confronterende wijze aangereikt. De duur van een coaching traject kan variëren van enkele weken tot ruim een half jaar. Naarmate het traject vordert, wordt steeds meer afstand genomen en zullen de deelnemers – met de nodige handvatten – steeds meer op eigen benen komen te staan.

Op deze manier wordt altijd op een gestructureerde en meetbare manier maatwerk geleverd!

Leiderschap ontwikkeling is altijd onderdeel van de diensten Bedrijfsbegeleiding en Cultuurverandering, en kan ook afzonderlijk worden uitgevoerd.

En hoe doe je dat dan in je eentje? Dat kan juist, omdat het bedrijf zelf de gewenste verandering doorvoert en zijn verantwoordelijkheid neemt. De directie geeft richting, de leidinggevenden leiden de verandering en de medewerkers leveren de prestatie. Bij grotere programma’s en complexere thema’s werk ik samen met P3RSONAL en andere gelijkgestemde netwerkpartners. Wil je meer weten over leiderschap ontwikkeling, neem dan contact op via T 06 46902448 of info@sinceriouschange.nl

Ik help je graag!
Terug naar overzicht

INTERESSE? NEEM CONTACT OP
TEL. +31 (0) 646 90 2448

Klik hier