Cultuurverandering

Veranderen gaat niet vanzelf. Een mens is een gewoontedier. 

Vanzelf blijft het op de automatische piloot vasthouden aan vaste patronen. Om deze vaste patronen te doorbreken is externe professionele hulp soms nodig.

De cultuur of het gedrag van een organisatie heeft grote invloed op de bedrijfsresultaten. Een structurele verbetering van bedrijfsresultaten vraagt daarom vaak om een cultuurverandering. Een reactieve organisatie met klagende medewerkers die niet gewend zijn om elkaar aan te spreken, transformeert echter niet uit zichzelf in een proactieve organisatie met eigenaarschap waarin medewerkers het gewoon vinden om elkaar feedback te geven. Dit vergt maatwerk begeleiding waarbij kraakhelder het huidige gedrag en het gewenste gedrag zichtbaar wordt gemaakt en door middel van een concreet maatwerk stappenplan de gewenste cultuur wordt ingebed in de organisatie. Door het traject meetbaar te maken is momentum van de verandering zichtbaar, en resultaat verzekerd.

De cultuurverandering wordt begeleid aan de hand van 4 fasen, die eenmaal gestart gedurende het hele traject door blijven lopen:

Situatie analyse: Ambitie en knelpunten analyse (focus op het gedrag van de organisatie)
 • Wat zijn de kansen en uitdagingen van de organisatie
 • Wat zijn de sterke punten van de organisatie
 • Wat zijn de (gedrags-)belemmeringen van de organisatie
 • Hoe gaan we de cultuur(verandering) meten

Richting geven: Visie en strategie ontwikkelen (focus op het gedrag van het management team)
 • Hoe communiceert en inspireert het management
 • Hoe wordt de visie en strategie van de cultuurverandering verbeeld
 • Hoe geeft het management het goede voorbeeld

De verandering leiden: Leiderschapsontwikkeling (focus het gedrag van het middenkader)
 • Wat maakt veranderen zo moeilijk in je eigen organisatie
 • Hoe beïnvloeden emoties en sfeer gedrag
 • Hoe worden verwachtingen gesteld en grenzen bewaakt
 • Hoe wordt waardering en confrontatie ingezet
 • Hoe doorbreek je ongewenst gedrag

Het resultaat meten: Betrokken medewerkers (focus op het gedrag van de medewerkers)
 • Hoe wordt teambetekenis gegeven aan de visie
 • Hoe creëer je eigenaarschap voor team- en bedrijfsresultaat
 • Hoe ontwikkel je prestatiemanagement in teams
 • Hoe meet en vier je het resultaat van de gedragsverandering


De begeleiding is intensief, praktijk gericht en vindt met name op locatie plaats. De vorm van begeleiding is wisselend naar behoefte inspirerend, peilend, spiegelend, confronterend, adviserend, instruerend en coachend. De duur van de begeleiding kan variëren van enkele maanden tot 2 jaar. Naarmate het project vordert, wordt steeds meer afstand genomen en zal de organisatie – met de nodige handvatten – steeds meer op eigen benen komen te staan.

Op deze manier wordt altijd op een gestructureerde en meetbare manier maatwerk geleverd!

En hoe doe je dat dan in je eentje? Dat kan juist, omdat het bedrijf zelf de gewenste verandering doorvoert en zijn verantwoordelijkheid neemt. De directie geeft richting, de leidinggevenden leiden de verandering en de medewerkers leveren de prestatie. Bij grotere programma’s en complexere thema’s werk ik samen met P3RSONAL en andere gelijkgestemde netwerkpartners. Wil je meer weten over begeleiding van cultuurverandering, neem dan contact op via T 06 46902448 of info@sinceriouschange.nl

Ik help je graag!
Terug naar overzicht

INTERESSE? NEEM CONTACT OP
TEL. +31 (0) 646 90 2448

Klik hier