Bedrijfsbegeleiding

Veranderen gaat niet vanzelf. Een mens is een gewoontedier. 

Vanzelf blijft het op de automatische piloot vasthouden aan vaste patronen. Om deze vaste patronen te doorbreken is externe professionele hulp soms nodig.

Bedrijfsbegeleiding is een oplossing als je met je organisatie van koers wilt veranderen, en onzeker bent van de te nemen weg. Of dat je wel weet welke kant je op wilt, maar zoekende bent hoe de medewerkers hierin mee te nemen. Ik begeleid de directieleden, de management teamleden, de leidinggevenden én de medewerkers van grote en kleine organisaties bij complexe verandertrajecten zoals Lean implementaties en continu verbeteren. Juist om beweging teweeg te brengen, dient iedereen in het bedrijf geïnspireerd te worden: van directie tot de medewerker op de werkvloer!

De bedrijfsbegeleiding wordt uitgevoerd aan de hand van 4 fasen, die eenmaal gestart gedurende het hele traject door blijven lopen:

Situatie analyse: Ambitie en knelpunten analyse
 • Wat zijn de kansen en uitdagingen
 • Wat zijn de sterke punten
 • Wat zijn belemmeringen
Richting geven: Visie en strategie ontwikkelen
 • Hoe communiceer en inspireer ik
 • Hoe verbeeld ik de visie en strategie
 • Hoe geef ik het goede voorbeeld
De verandering leiden: Leiderschapsontwikkeling
 • Wat maakt veranderen zo moeilijk
 • Hoe werken emoties en sfeer
 • Hoe worden verwachtingen gesteld
 • Hoe waardeer en confronteer ik
 • Hoe doorbreek ik ongewenst gedrag
Het resultaat meten: Betrokken medewerkers, prestatie- & teamontwikkeling
 • Hoe werkt succes in teams
 • Hoe geef ik teambetekenis aan de visie
 • Hoe creëer ik eigenaarschap voor teamresultaat
 • Hoe ontwikkel ik prestatiemanagement in teams
 • Hoe meet ik resultaat


Bedrijfsbegeleiding is intensief, faciliterend en vindt vooral op locatie plaats. De duur kan variëren van enkele maanden tot ruim een jaar. Naarmate het project vordert, wordt steeds meer afstand genomen en zal de organisatie – met de nodige handvatten – steeds meer op eigen benen komen te staan.

Op deze manier wordt altijd op een gestructureerde en meetbare manier maatwerk geleverd!

En hoe doe je dat dan in je eentje? Dat kan juist, omdat het bedrijf zelf de gewenste verandering doorvoert en zijn verantwoordelijkheid neemt. De directie geeft richting, de leidinggevenden leiden de verandering en de medewerkers leveren de prestatie. Bij grotere programma’s en complexere thema’s werk ik samen met gelijkgestemde netwerkpartners zoals P3RSONAL

Wil je meer weten over bedrijfsbegeleiding, neem dan contact op via T 06 46902448 of info@sinceriouschange.nl

Ik help je graag!
Terug naar overzicht

INTERESSE? NEEM CONTACT OP
TEL. +31 (0) 646 90 2448

Klik hier